Condiciones generales

0. OBJECTE

Les presents Condicions Generals (d'ara endavant, Condicions) tenen per objecte regular la relació entre GESTIÓ LLÚRIA, S.L. (d'ara endavant, CASA LLIMONA) i vostè (d'ara endavant, el Client), relativa a totes les transaccions realitzades a través del lloc web www.casallimonahotel.com, propietat de CASA LLIMONA. La contractació de qualsevol servei ofert al mencionat lloc web implica l'acceptació sense reserves per part del Client d'aquestes Condicions, així com de les Condicions Particulars que, si escau, puguin aplicar-se a serveis específics. CASA LLIMONA es reserva el dret de modificar aquestes Condicions en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. Per això, recomanem al Client revisar-les periòdicament abans de realitzar qualsevol adquisició per assegurar-se de comprendre els termes que seran aplicables a aquesta transacció.

1. IDENTIFICACIÓ

CASA LLIMONA, de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), posa en coneixement dels seus usuaris la següent informació legal:
• Denominació Social: GESTIÓ LLÚRIA, S.L.
• Nom Comercial: CASA LLIMONA
• CIF: B67580050
• Domicili Social: Carrer Roger de Llúria, 42 Principal, 08009 Barcelona, Espanya
• Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47232,

2. COMUNICACIONS

Per establir comunicació amb nosaltres, CASA LLIMONA posa a disposició dels clients i usuaris els següents mitjans, garantint una atenció eficaç i personalitzada:
• Telèfon d'Atenció al Client: 93 595 80 95
• Mòbil d'Atenció al Client: 671 08 27 40
• Email: hola@casallimonahotel.com
• Adreça Postal: Carrer Roger de Llúria, 42 Principal, 08009 Barcelona, Espanya.
Es considerarà que les notificacions i comunicacions realitzades pels usuaris a CASA LLIMONA són efectives i vàlides a efectes legals quan es facin mitjançant qualsevol dels canals anteriorment mencionats.

3. SERVEIS

Els serveis que CASA LLIMONA ofereix es presenten amb la seva corresponent descripció, característiques principals i preu al nostre lloc web. CASA LLIMONA es reserva el dret de determinar, en tot moment, l'oferta de serveis disponibles per als clients. Això implica que CASA LLIMONA podrà afegir nous serveis als ja existents sense previ avís, així com eliminar o suspendre temporalment qualsevol dels serveis actuals. Per contractar els serveis oferts a www.casallimonahotel.com, l'usuari haurà de seguir les instruccions proporcionades durant el procés de compra, implicant això la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars establertes al nostre lloc web. El registre d'usuari no és un requisit per a la realització de reserves; tanmateix, es requeriran certes dades personals de l'usuari per processar qualsevol reserva.

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

CASA LLIMONA ofereix els següents procediments per a la prestació de serveis: Per realitzar una reserva, és imprescindible acceptar les condicions establertes al contracte de servei. Les reserves han de fer-se a través del nostre lloc web www.casallimonahotel.com, completant a la secció corresponent les dades personals de l'usuari requerits, com nom, cognoms, DNI o passaport, país, número de telèfon i adreça de correu electrònic. Addicionalment, es sol·licitaran les dades necessàries segons l'Ordre IRP/418/2010, la qual estableix l'obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de la informació dels hostes que s'allotgen en establiments d'hostalatge a Catalunya, si s'escau. A la secció de reserves es mostraran les dates disponibles per a l'estada. És responsabilitat de l'usuari verificar la veracitat de les dades proporcionades, ja que aquests s'utilitzaran per confirmar la reserva i per a qualsevol altra comunicació relacionada. CASA LLIMONA no assumirà responsabilitat per inconvenients ocasionats per la inexactitud de la informació subministrada. Per a la seva comoditat, l'usuari pot optar per enviar una fotografia dels passaports o documents d'identitat (per ambdós costats) al correu electrònic hola@casallimonahotel.com, informació que resulta necessària per completar el procés de check-in. S'aclareix que el carnet de conduir no és vàlid per a aquest procediment. Un cop confirmat el pagament, CASA LLIMONA procedirà a formalitzar la reserva, detallant els serveis inclosos en la mateixa. CASA LLIMONA no es fa responsable dels danys o perjudicis que puguin patir els usuaris per interrupcions, suspensions o cancel·lacions del servei del lloc web derivades de fallades en les xarxes de telecomunicacions que escapen al nostre control.

5. PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

Per realitzar una reserva a www.casallimonahotel.com, és requisit indispensable que el client sigui major d'edat. A continuació, es descriuen els passos a seguir per completar la reserva:
1. Selecció de les dates d'entrada i sortida.
2. Elecció del nombre d'hostes.
3. Selecció d'una o diverses habitacions.
4. Elecció del tipus de tarifa d'allotjament.
5. Completar les dades personals necessàries per a la reserva.
6. Acceptació de les condicions generals i la política de privacitat.
7. Introduir els detalls de la targeta bancària per realitzar el pagament i, si escau, garantir la reserva mitjançant una passarel·la de pagament segura.
8. Confirmació de la reserva i visualització de la pàgina de confirmació.

CASA LLIMONA crearà un document electrònic que formalitza la reserva i el posarà a disposició del client, enviant un correu electrònic amb els detalls en finalitzar el procés de reserva. Aquest document serà referit com "El contracte" i s'arxivarà en format digital. Es recomana al client imprimir i/o guardar una còpia de les condicions generals, així com de l'acusament de recepció enviat per CASA LLIMONA per correu electrònic. Per confirmar la seva reserva, es sol·licitarà un número de targeta de crèdit. S'efectuarà un càrrec del 100% per a la tarifa no reemborsable i del 50% per a la tarifa estàndard. CASA LLIMONA es reserva el dret de corregir qualsevol error en la tarifa calculada pel sistema. En tal cas, l'establiment notificarà al client la tarifa correcta en un termini màxim de 48 hores, i el client tindrà l'opció d'acceptar el canvi o cancel·lar la seva reserva sense cap cost. Després de formalitzar la reserva, es demana al client revisar els detalls d'aquesta per detectar possibles errors en la introducció de dades. Per corregir qualsevol equivocació, el client pot contactar amb el servei d'atenció al client o utilitzar l'enllaç proporcionat al correu electrònic de confirmació de la reserva. FACTURACIÓ El client presta el seu consentiment per rebre la factura en format electrònic, la qual s'enviarà a l'adreça de correu electrònic proporcionada. El client podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment i sol·licitar la factura en format paper, enviant una sol·licitud a través de correu electrònic.

6. PRESTACIÓ DEL SERVEI

El servei es proporcionarà a l'establiment CASA LLIMONA de la següent manera: A la seva arribada, els hostes rebran informació detallada sobre el servei reservat, així com una introducció a les instal·lacions disponibles i les instruccions per al seu ús adequat. El personal de l'hotel estarà disponible per assistir els hostes les 24 hores del dia. Com a norma general, llevat d'acord específic amb CASA LLIMONA, les habitacions estaran disponibles per al seu ús des de les 15:00 hores del dia d'entrada i hauran de quedar lliures abans de les 11:00 hores del dia de sortida. Els nens menors de 2 anys s'allotgen sense càrrec. Disposem de bressols sota petició; si us plau, assegureu-vos d'incloure aquesta necessitat a l'apartat corresponent en fer la vostra reserva. En cas que es detecti una discrepància en el nombre d'hostes allotjats en una habitació respecte al nombre indicat en la reserva, s'aplicarà un suplement del 25% sobre el pre

u de la tarifa vigent per cada hoste addicional no registrat. Si teniu qualsevol consulta addicional sobre els nostres serveis o la vostra reserva, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.

7. DRET DE DESISTIMENT

D'acord amb el que estableix la normativa vigent, el client té el dret de desistir del contracte sense necessitat de justificar la seva decisió durant un termini de 14 dies naturals des de la formalització de la reserva. No obstant això, la normativa exclou l'aplicació d'aquest dret en contractes que es refereixen a la prestació de serveis d'allotjament per a dates determinades o períodes concrets. CASA LLIMONA ofereix al client la possibilitat de cancel·lar la reserva d'acord amb les següents condicions: Les reserves amb tarifa estàndard poden ser cancel·lades sense cap cost fins a 5 dies abans de la data d'arribada. Si es cancel·la dins dels 5 dies anteriors a la data d'arribada, es carregarà un 50% del cost total de la reserva. Les reserves amb tarifa no reemborsable no admeten cancel·lació, canvi ni reemborsament, tret que s'acordi expressament amb CASA LLIMONA. Per exercir el dret de cancel·lació, el client haurà de notificar la seva decisió a través d'un correu electrònic enviat a hola@casallimonahotel.com. Un cop rebuda la notificació, CASA LLIMONA confirmarà la cancel·lació de la reserva per correu electrònic i processarà el reemborsament corresponent, si escau. Si el client abandona l'habitació abans de la data final de la seva reserva, no es reemborsarà l'import corresponent a les nits no gaudides.

8. MODIFICACIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LA RESERVA PER PART DE CASA LLIMONA

CASA LLIMONA es reserva el dret de modificar o cancel·lar la reserva en casos de força major, incloent però no limitant-se a desastres naturals, conflictes bèl·lics, actes terroristes, problemes de salut pública o qualsevol altra circumstància que impedeixi la prestació del servei en les condicions pactades. En aquests casos, CASA LLIMONA informarà al client amb la màxima antelació possible i oferirà la possibilitat de reprogramar la seva estada o de rebre un reemborsament complet dels pagaments realitzats. També es reserva el dret de cancel·lar la reserva en cas que detecti alguna irregularitat o frau en el procés de reserva o pagament. En aquest cas, CASA LLIMONA ho comunicarà al client de manera immediata i oferirà alternatives per solucionar la situació, si és possible.

9. RESPONSABILITAT

CASA LLIMONA no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin patir els usuaris per causes alienes a la seva voluntat, incloent però no limitant-se a errors o omissions en els continguts del lloc web, interrupcions del servei, o problemes tècnics en la xarxa de telecomunicacions. CASA LLIMONA es compromet a fer tot el possible per garantir la seguretat de les comunicacions a través del lloc web i la confidencialitat de les dades personals dels usuaris. Tanmateix, no pot garantir l'absència absoluta de vulnerabilitats o atacs informàtics, i no es responsabilitza dels danys que puguin derivar-se d'aquestes situacions. CASA LLIMONA no es fa responsable dels danys o perjudicis que puguin patir els usuaris durant la seva estada a l'hotel, llevat que es demostri que aquests danys han estat causats per una negligència greu o dolosa per part del personal de CASA LLIMONA. En qualsevol cas, la responsabilitat de CASA LLIMONA es limita al cost total de la reserva efectuada pel client.

10. POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, RGPD), CASA LLIMONA informa al client que les dades personals que ens proporcioni durant el procés de reserva seran tractades amb la màxima confidencialitat i seran utilitzades exclusivament per gestionar la seva reserva, prestar els serveis contractats, i complir amb les obligacions legals corresponents. CASA LLIMONA adopta les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades personals dels clients i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el RGPD. El client podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les seves dades personals enviant una sol·licitud escrita, acompanyada d'una còpia del seu document d'identitat, a l'adreça de correu electrònic hola@casallimonahotel.com o a l'adreça postal Carrer Roger de Llúria, 42 Principal, 08009 Barcelona, Espanya.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web www.casallimonahotel.com, incloent-hi textos, imatges, dissenys gràfics, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques o dibuixos industrials, i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de CASA LLIMONA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web. Queda prohibida la reproducció, distribució, transformació, total o parcial, dels continguts del lloc web sense l'autorització expressa i per escrit de CASA LLIMONA. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de CASA LLIMONA. CASA LLIMONA no serà responsable dels danys o perjudicis que es derivin de l'ús indegut dels continguts del lloc web per part dels usuaris.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la seva interpretació, aplicació i execució, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, llevat que una altra legislació aplicable estableixi un fur diferent. En cas que qualsevol clàusula d'aquestes Condicions Generals sigui declarada nul·la o ineficaç per una resolució judicial ferma, la resta dels termes i condicions no es veuran afectats, mantenint-se plenament vigents. Aquestes Condicions Generals es completen amb les Condicions Particulars que, si escau, regulin serveis específics contractats pel client. En cas de contradicció entre ambdues, prevaldran les Condicions Particulars.

13. ACCEPTACIÓ DELS TERMES

El Client reconeix haver llegit, comprès i acceptat les presents Condicions Generals en tota la seva extensió. La contractació de qualsevol servei ofert per CASA LLIMONA implica l'acceptació sense reserves d'aquestes Condicions Generals i de les Condicions Particulars que puguin aplicar-se. Per això, és important que el Client llegeixi atentament tots els documents abans de formalitzar qualsevol contracte.

En resum, les presents Condicions Generals regulen la relació contractual entre CASA LLIMONA i el Client, establint els drets i obligacions de cadascuna de les parts. Per a qualsevol consulta o dubte sobre aquestes Condicions, no dubti en posar-se en contacte amb el nostre servei d'atenció al client.